คอร์สมินนะโนะนิฮงโกะ 3

คอร์สมินนะโนะนิฮงโกะ 3

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน! ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คอร์สมินนะ โนะ นิฮงโกะ 3”
คุณสามารถ เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ได้ผ่านทุกอุปกรณ์และไม่มีเวลาจำกัดในการเรียน
พร้อมปรึกษาเอริเซ็นเซได้ตลอดการเรียนค่ะ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

  • ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นและสนใจเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง
  • ผู้ที่ต้องการนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้งานต่อยอดในอนาคต
  • ผู้ที่เรียนภาษาเพื่อใช้สอบ ยื่นขอวีซ่าหรือใช้ในการทำงาน
  • ผู้ที่ต้องการเวลาเรียนที่อิสระยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ

เนื้อหาคอร์สเรียน

คอร์สเรียนระดับพื้นฐาน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 เป็นคอร์สรูปแบบออนไลน์สำหรับผู้เรียนที่ต้องการจัดวางตารางการเรียนของตนเองอย่างอิสระ ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ที่สะดวก และสามารถใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการเรียนได้จากทุกที่ เนื่องจากมีการแบ่งเนื้อหาเป็นบทเรียน แบ่งย่อยเป็นหัวข้อที่ง่ายต่อการทบทวน และใช้เวลาไม่นานในการเรียน 1 หัวข้อ ในคอร์สนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ฝึกการฟัง และการสนทนา โดยจากเนื้อหาทั้งหมด 13 บท นักเรียนจะได้รับทักษะดังต่อไปนี้

1. ใช้สำนวนในการให้คำแนะนำและขอคำแนะนำได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถบอกเล่าถึงความสามารถของตนเองได้ เรียนรู้การผันกริยาในรูปสามารถ
3. สามารถให้เหตุผล และบอกเล่าการกระทำที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันได้
4. เข้าใจความแตกต่างของไวยากรณ์ที่ใช้บอกสภาพ เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
5. เรียนรู้วิธีผันกริยาในรูปตั้งใจ และไวยากรณ์ที่แสดงความตั้งใจของตนเองได้
6. สามารถบรรยายกิจวัตร หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้
7. เรียนรู้กริยารูปถูกกระทำ เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมมองใหม่ได้

ซึ่งทักษะเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เข้าใจภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่หลากหลายขึ้น และมีพื้นฐานที่ต่อยอดเพื่อสอบวัดระดับในระดับ N4 ได้

หมายเหตุ : หากมีคำถามใด ๆ กรุณาอ่าน FAQs หรือสอบถามได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Messenger 

Course Information

Estimated Time: ไม่จำกัดระยะเวลา

Difficulty: ระดับต้น

Course Instructor

Eri Sensei Eri Sensei ผู้สอน/เซ็นเซ

คอร์สมินนะโนะนิฮงโกะ 3

3,200฿

หมายเหตุ : สมัครเรียนเพื่อเข้าถึงบทเรียนทั้งหมด

บทนำคอร์สมินนะโนะนิฮงโกะ 3

บทที่ 26

บทที่ 27

บทที่ 28

บทที่ 29

บทที่ 30

บทที่ 31