บทความทั้งหมด

รูปธรรมดาในภาษาญี่ปุ่น

รูปสุภาพและรูปธรรมดาในภาษาญี่ปุ่น

สำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น เป็นที่รู้กันดีว่า ภาษานี้มีการผันและการใช้คำรูปสุภาพ รูปธรรมดา หลากหลายสถานการณ์ บางครั้งจึงเป็นการยากสำหรับผู้เรียนระดับต้น…

Read More <i class="fas fa-angle-double-right"></i>