ตัวอย่างการสอน

คอร์สเตรียมสอบ
วัดระดับ JLPT N5

ข้อมูลโดยย่อ
เริ่มสอนตั้งแต่การแบ่งประเภทของคำซึ่งมีผลอย่างมากในการเรียนภาษาญี่ปุ่น การจำแนกประเภทคำได้ หมายถึง การใช้ไวยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสอนไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับต้น รวมกว่า 100 เรื่อง รวมถึงการผันกริยารูปต่างๆ การจำแนกกลุ่มกริยา ภาษาญี่ปุ่นรูปสุภาพและรูปธรรมดาซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ในระดับที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับต้นหรือผู้ที่ไม่เคยเรียนไวยากรณ์ แต่สามารถอ่านตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะได้แล้ว

ตัวอย่างการสอน

คอร์สอ่านเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น

ข้อมูลโดยย่อ
เรียนรู้การเขียนตัวอักษรฮิรางนะและคาตาคานะทีละตัวถูกต้องตามลำดับเส้นในการเขียน พร้อมเรียนรู้วิธีออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัว รวมถึงเทคนิคการออกเสียงตัวอักษรที่มีวิธีการออกเสียงแบบพิเศษ รวมทั้งหมดถึง 92 ตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเลย ยังไม่สามารถอ่านหรือเขียนตัวอักษรได้

ตัวอย่างการสอน

คอร์ส
Private Lesson

ข้อมูลโดยย่อ
คอร์สเรียนตัวต่อตัว สามารถเลือกเรียนเนื้อหาได้ตามความต้องการของผู้เรียน ในตัวอย่างการสอนนี้ ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแต่สามารถอ่านคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยอักษรฮิรางานะ รวมถึงสามารถนับเลขภาษาญี่ปุ่นได้ถึงหลักล้าน โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงครึ่งต่อคาบเรียน

ตัวอย่างการสอน

คอร์สมินนะ
โนะนิฮงโกะ 1

ข้อมูลโดยย่อ
เรียนไวยากรณ์ คำศัพท์ตามแบบเรียน “มินนะ โนะ นิฮงโกะ” ด้วยเทคนิคการจำและการอธิบายแบบเฉพาะโดยเอริเซ็นเซ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่าย จำแม่น แปลเก่ง เสริมเนื้อหานอกหนังสือเพื่อนำไปใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นและสนใจเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง

ปรึกษาให้คำแนะนำฟรี!