ประกาศแล้ว! วันสมัครสอบและวันสอบ JLPT ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2566

สมัครสอบ JLPT 2566 ครั้งที่ 1 และ 2

นักเรียน วัยทำงาน หรือบุคคลทั่วไปที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ คงจะไม่มีใครไม่รู้จักการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT การสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้งานภาษาญี่ปุ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง และในปี 2566 นี้ทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับวันสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นหรือ JLPT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ออกมาให้ทราบกันแล้ว

JLPT ครั้งที่ 1 ปี 2023 สอบที่ไหน สมัครเมื่อไหร่ เช็คได้ที่นี่เลย

การสอบวัดระดับ JLPT ในรอบกลางปี หรือรอบที่ 1 ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทั้งช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และสมัครได้ด้วยตัวเอง ตามรายละเอียดต่อไปนี้

  • ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

หากคุณเลือกสอบที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯ สถานที่สอบ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คุณสามารถเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองได้ที่ โรงเรียนสอนภาษา สมาคมศิษย์เก่านักเรียนญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่กรุงเทพมหานคร เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีอารีย์ ทางออกหมายเลข 4 ช่วงเวลาในการจำหน่ายและยื่นใบสมัครสอบ JLPT อยู่ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยสามารถเข้าไปสมัครได้ในเวลาทำการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00น.

หรือจะเลือกสมัครผ่านทางเว็บไซต์ jlptonlinethailand.com กรอกข้อมูลส่วนตัวเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บประวัติไว้ใช้สมัครสอบครั้งต่อ ๆ ไปโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำให้ยุ่งยากอีก มีขั้นตอนการสมัครบอกไว้ในเว็บไซต์ชัดเจน สละเวลาอ่านรายละเอียดสักครู่ ใครก็สมัครเองได้ไม่ยากเลย สำหรับระบบออนไลน์สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 9.00น. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 (สิ้นสุดเวลา 17.00น.)

JLPT ครั้งที่ 1 ปี 2023 สอบที่ไหน สมัครเมื่อไหร่

  • ศูนย์สอบเชียงใหม่

หากคุณอยู่ใกล้ภาคเหนือ สามารถเลือกสมัครสอบที่ศูนย์สอบเชียงใหม่ สถานที่สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสมัครโดยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกับศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร โดยเตรียมหลักฐานการสมัครที่ต้องอัปโหลด ได้แก่ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมแว่นดำหรือหมวก (สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายได้ ต้องถ่ายกับผนังที่เป็นสีพื้น เช่น ขาว เทา ฟ้า มีแสงสว่างเห็นใบหน้าชัดเจน) ภาพถ่ายบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวนักเรียน (กรณีอายุไม่เกิน 15 ปี) ถ่ายให้เห็นข้อมูลชัดเจน

กรณีสมัครด้วยตัวเองผ่านทางไปรษณีย์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ฝากเงินเข้าบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาภาคเหนือ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 6673010846 (ทางสมาคมไม่รับสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์) ค่าใช้จ่ายในการสอบแต่ละระดับ ได้แก่

  • ระดับ N4-N5 ค่าสมัครสอบ 600 บาท / คน
  • ระดับ N1-N2-N3 ค่าสมัครสอบ 800 บาท / คน

2) แจ้งรายละเอียดไปทางอีเมล jlptcnx@gmail.com ระบุข้อมูลระดับ N ที่จะสมัครสอบ, ชื่อ–นามสกุลของผู้สมัคร, ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ละเอียดชัดเจนพร้อมแนบหลักฐานใบสลิปโอนเงิน ตั้งชื่ออีเมลระบุหัวข้อเรื่อง “แจ้งโอนเงินสมัครสอบวัดระดับ”

3) รอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยปากกาหมึกสีดำหรือสีน้ำเงิน เขียนข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้องทุกแผ่น ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบและสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบด้วยรูปถ่ายที่เหมือนกันทั้งสองแผ่น ขนาด 1-1.5 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมแว่นดำหรือหมวก รูปถ่ายต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ห้ามใช้รูปถ่ายที่พริ้นท์จากคอมพิวเตอร์ หรือรูปที่ซีร็อกซ์จากเครื่องถ่ายเอกสาร) แนบสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (Passport) อย่างใดอย่างหนึ่ง หากอายุไม่ถึง 15 ปี ยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนแทนได้

4) ตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วน หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป การสมัครจะไม่สำเร็จ นำหลักฐานใส่ซองและจัดส่งไปที่

ที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
“3/3 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200”

ควรเผื่อเวลาในการจัดส่งเอกสารคืน แนะนำให้รีบสมัครตั้งแต่เนิ่น ๆ อย่าสมัครสอบ JLPT ตอนใกล้หมดเขตรับสมัคร เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดจะไม่มีเวลาสำหรับแก้ไขได้ทัน

  • ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับรอบกลางปี หรือ JLPT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถสมัครออนไลน์ได้เช่นเดียวกับศูนย์สอบอื่น ๆ ใช้หลักฐานและมีขั้นตอนเหมือนกันทุกประการ

  • กรณีสมัครด้วยตัวเอง

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 (หยุดวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566) ในเวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00น.

จ่ายค่าสมัครสอบ JLPT

ซื้อใบสมัครสอบและส่งใบสมัครสอบได้ที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้เอกสารการสมัครได้แก่รูปติดบัตรเข้าห้องสอบขนาด 1-1.5 นิ้วจำนวน 2 ใบ ถ่ายมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวนักเรียน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และไม่อนุญาตให้ใช้ภาพที่พริ้นท์จากคอมพิวเตอร์หรือซีร็อกซ์จากเครื่องถ่ายเอกสาร

JLPT ครั้งที่ 2 ปี 2023 สอบที่ไหน สมัครเมื่อไหร่ ประกาศแล้ว!

การสอบในรอบที่ 2 หรือรอบปลายปีของปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) นี้ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับวันสอบกำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยเปิดรับสมัครออนไลน์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00น. ตามเวลาประเทศไทย สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. ตามเวลาประเทศไทย ใครที่รอสมัครหลังจากทราบผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรอบที่ 1 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา การประกาศผลอ้างอิงจากวันที่ประกาศผลในปี พ.ศ. 2565 จะสามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนได้หลังวันที่ 20~22 โดยประมาณเป็นต้นไป (อาจคลาดเคลื่อนได้ขึ้นอยู่กับทางหน่วยงาน ข้อมูลเป็นการอ้างอิงจากวันประกาศคะแนนในรอบก่อนเท่านั้น) ใครที่จะรอฟังผลแล้วค่อยสมัครในระบบออนไลน์ อาจต้องวางแผนและตั้งเวลาแจ้งเตือนไว้ให้ดี ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองในภายหลังค่ะ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เลยค่ะ

จ่ายค่าสมัครสอบ JLPT ต้องทำอย่างไร ?

หากเป็นการสมัครด้วยตัวเอง สามารถชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์สมัครสอบได้เลยโดยเตรียมค่าสมัครสอบให้ถูกต้องตามระดับที่ต้องการสมัคร คือ

  • ระดับ N4-N5 ค่าสมัครสอบ 600 บาท / คน
  • ระดับ N1-N2-N3 ค่าสมัครสอบ 800 บาท / คน

กรณีสมัครแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อกรอกข้อมูลสมัครตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว จะได้รับ Pay-in Slip ที่แสดง QR Code หรือ บาร์โค้ด สามารถสแกนจ่ายเงินด้วยแอปธนาคารได้ทุกธนาคารและให้ใส่รายละเอียดการโอนเป็นชื่อ-นามสกุลและระดับที่สมัครเรียนลงในช่องบันทึกช่วยจำ หรือนำไปสแกนจ่ายที่ตู้ ATM ที่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้

เมื่อชำระเงินแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่ jlptubon@ubu.ac.th สำหรับผู้ที่สมัครสอบที่ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี และ jlptcnx@gmail.com สำหรับผู้ที่สมัครสอบที่ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนผู้ที่สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบจังหวัดกรุงเทพมหานครไม่ต้องส่งหลักฐานใด ๆ ผู้สมัครควรชำระค่าสมัครสอบภายใน 2 วันนับจากวันที่สมัคร

ชำระเงินค่าสอบ JLPT ปี 2023 แล้วจะรับบัตรเข้าห้องสอบได้ที่ไหน ?

กรณีสมัครด้วยตัวเองจะได้รับบัตรเข้าห้องสอบทันทีหลังจากสมัครเสร็จ ให้เก็บบัตรเข้าห้องสอบไว้ให้ดี ห้ามทำหาย ส่วนกรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์จะได้รับบัตรเข้าห้องสอบส่งกลับมาทางอีเมลที่เราแจ้งไว้ตอนสมัครสอบ อีเมลอาจตกไปอยู่ในกล่องข้อความสแปม (Spam) ให้หมั่นตรวจสอบกล่องข้อความ หากผ่านไป 1 อาทิตย์แล้วยังไม่ได้รับบัตรเข้าห้องสอบส่งกลับมาทางอีเมล ให้รีบติดต่อไปยังศูนย์สอบที่สมัครสอบทันที บัตรเข้าห้องสอบที่ได้รับทางอีเมลจะต้องนำไปพริ้นท์ออกมาและแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันเข้าสอบพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง / หนังสือเดินทางตัวจริง / บัตรประจำตัวนักเรียนตัวจริง หากทำบัตรหายในวันเข้าสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการออกบัตรชั่วคราว 100 บาท

คอร์สติวสอบ JLPT

คะแนนสอบ JLPT มีอายุกี่ปี ?

คะแนน JLPT ไม่มีวันหมดอายุ ผู้เข้าสอบสามารถนำคะแนนที่ได้ไปยื่นประกอบการขอเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น การขอเรียนต่อหรือเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศญี่ปุ่น ยื่นสมัครงานทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้วสามารถนำคะแนนไปยื่นเพื่อขอปรับขึ้นเงินเดือนหรือเพื่อขอรับเงินค่าภาษาเพิ่มเติมเป็นพิเศษจากเงินเดือนประจำได้ โดยส่วนมากบริษัทจะให้ความสำคัญกับผลการสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน มากกว่าจะสนใจคะแนนว่าผ่านด้วยคะแนนที่สูงหรือไม่ ดังนั้นการผ่านด้วยคะแนนสูงหรือต่ำอาจเรียกได้ว่าเป็นความพึงพอใจของผู้เข้าสอบเองมากกว่าการกำหนดจากหน่วยงาน แต่ในบางกรณี เช่น การยื่นคะแนนเพื่อสมัครทุนบางประเภท หรือสมัครงานในประเทศญี่ปุ่น อาจมีการกำหนดเอาไว้ว่าให้ใช้คะแนนที่ไม่อายุไม่มากกว่า 2 ปี จึงควรตรวจสอบเงื่อนไขของบริษัทหรือโรงเรียนให้ครบถ้วน อีกทั้งผู้ที่เคยสอบวัดระดับแบบเก่าที่มีเพียว 4 ระดับ ควรสอบแบบใหม่ที่มี 5 ระดับเนื่องจากเกณฑ์การสอบมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบใหม่แล้ว จึงควรอัปเดตคะแนนให้เป็นรูปแบบใหม่ด้วยเช่นกัน

ข้อสรุป

การสอบ JLPT ประจำปี 2023 ที่กำลังจะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ที่จะถึงนี้เป็นรอบที่ 1 ประจำปี หากใครที่ยังเตรียมตัวไม่พร้อมสำหรับการสอบก็สามารถเลือกสมัครสอบในรอบที่ 2 ประจำปี 2023 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2566 ได้เช่นกัน โดยการสอบรอบที่ 2 จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคมโดยประมาณ ใครที่มองหาคอร์สเรียนสำหรับเตรียมสอบให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นรอบกลางปีหรือรอบปลายปีนี้ สามารถเข้ามาเลือกหาคอร์สเรียนที่เหมาะสมหรือรับคำปรึกษาเพื่อจัดตารางเรียนที่เข้ากับเราได้ทางเพจเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์กับเอริได้เลย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save